KV17 politisk program - Idékatalog som alle medlemmer kan kommentere på

Her ligger de politiske ordføreres første udkast til politiske forslag for Alternativet i København, som de har udviklet sammen med en masse borgere og interessenter. Du er velkommen til at kommentere på det enkelte forslag.

Forslagene er ordnet under kategorierne fra Alternativets nationale program. Derfor er nogle af overskrifterne udvidet og tilpasset til en kommunal virkelighed. Det er ikke optimalt i alle sammenhænge, nogle forslag ligger lidt ‘skævt’ i kategorierne, men det giver dog en genkendelig struktur

Vi udvikler vores politik i tæt samspil med vores medlemmer og resten af borgerne i København. Derfor vil nogle af de forslag, som ligger her nu, ikke komme med videre i det politiske arbejde, og der vil komme andre forslag til, efterhånden som vi bliver klogere.
Vi glæder os til at sætte gang i den grønne revolution i København sammen med dig :smiley:

 1. Ny Politisk Kultur, lokalsamfund og kommunal praksis
  Mere mangfoldige lokaludvalg - flere skal have mulighed for at stille op
  Bylivshuse - Menneskets liv sætter rammen for den kommunale velfærdspraksis
  Lokalområdet løfter sig selv – med lidt hjælp fra kommunen
  Synliggørelse af kommunens tilbud - bedre brug af kommunikationsbudgettet
  Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Københavnernes dagsorden
  Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Københavnernes forums
  Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Københavnernes Valgdag
  Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Årlig demokratisk omsorgsdag
  Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Social design. Involver brugeren i definition og løsning af problemer E
  Bydelens hjerte - Et lokaldemokratisk forum
  Fremtidens administration og forvaltning Københavnernes strukturreform
  Borgerrepræsentationsmøderne skal ud i København
  Fællesskabspuljen: Naturlige mødesteder
  Identitets beskyttet Trådløst Super hurtigt Internet Til alle, Som grøn vækstmotor

 1. Miljømæssig bæredygtighed og natur
  Plantebaseret kost i alle daginstitutioner og skoler
  Flere Byhaver med flere funktioner.
  Bylandbrug
  10 lokale Erhvervs PhD’er årligt, til forskning i miljøvenlig energi
  Parkering for elbiler gøres gratis, +gratis offentlig transport, herunder ved road pricing i byen
  El-bud-bycykler til Københavns erhvervsdrivende
  Værn om havnen og havet, mindre forurening
  Mere (VILD) bynatur
  Bevar Amager Fælled
  Grønt på toppen – sol på gaden (Natur/bolig/byrum)
  Fossilfri by – København på grønne køretøjer
  Omstilling til 100% bæredygtig energi
  Flere ambassadører og kampagner for en bæredygtig omstilling
  København som foregangkommune for klimavenligt og bæredygtigt forbrug
  Øget fokus på energieffektiviseringer og -besparelser
  Favorisering af grønne og sociale køretøjer
  Fuld fart på solenergi
  Grøn kollektiv transport
  Grønne obligationer
  Ambitiøs klimatilpasning
  København skal have Verdens første smart grid
  København som frontløber for nye grønne løsninger
  Parkeringsfri bydele
  Ren luft
  Pilotprojekt: Københavns Kommune – en bæredygtig kommune. Danmarks Designskole + City Campus

 1. Social bæredygtighed, bolig, fællesskaber og ligestilling
  Værtsfamilier til flygtninge
  Integration via interaktion
  Udsat fra jobcenteret
  Det faglige relationelle anker - den kontinuerlige og kompetente relation i socialsystemet
  Flere generationsmøder i København
  Bolig back up - pop Up Folkerum
  Bolig back up - Socialboliger
  Bolig back up - Basis boliger
  Investeringer i mennesker
  Omsorgsfulde fællesskaber og lokalsamfund
  Menneskelig og mere individuel indsats til stofbrugere og hjemløse
  Kommunen som bedre arbejdsgiver
  Værdighed og personligt engagement i sociale indsatser
  Personlige sociale indsatser - tæt på borgeren
  Tilskud til foreningskontingent for udsatte borgere
  Digital naboskabsplatform
  Fleksibel brug af kommunens rum
  Federe, fornøjelig fattigdom
  Det glade jobcenter
  Er frihedens gave gratis?
  Kooperationer skal styrke lediges vej til iværksætteri
  En kommunal strategi for lighed – lige resultater, fremfor lige muligheder
  Ansæt på kvalifikationer – ikke fordomme
  Ligestilling i børnehøjde - retten til at være barn og ikke kun dreng eller pige
  Det gamle København – Gammel i København
  Kvaliteten tilbage i daginstitutionen - bedre normeringer nu
  Mindre enheder på børneområdet - væk fra megainstitutioner og klyngeledelse
  Sæt daginstitutionerne fri - en ny form for daginstitution
  Styrk dagplejen og sæt den fri
  Tilskud til pasning f eget barn tilbage på budgettet
  Familieplejersken - sundhedsplejerskens rolle udvides og styrkes
  Fædregrupper og familiegrupper - en udvidet mødregruppeordning
  Ligestillet barsel - en udvidet barsel for kommunalt ansatte
  Sikret deltid til kommunalt ansatte småbørnsforældre
  København uden sexmobning og sexkrænkelser!
  Bedre mulighed for rådgivning, hjælp og støtte
  Mere støtte til unge frirum og åndehuller
  Flere natcafeer for unge udsatte og hjemløse – mere hjælp og støtte
  Flere jobs til unge.
  Flere billige ungdoms- og studieboliger i København

 1. Økonomisk bæredygtighed, budgetter og erhverv

Københavns erhvervsservice – en indgang – én kontakt
Københavns Kommune som politisk forbruger – værdibaserede indkøb
Pensionsselskaber og fonde skal kunne investere i bedre velfærd til borgerne
Velfærdsbudgetter på tværs – interne udbud af samfundsudfordringer
København som pioner-by for grønne indkøb
Fremtidssikret budgetstrategi på idrætområet
Københavns budget er Københavnernes budget


 1. Uddannelse og livslang nysgerrighed
  Efterskolen – vejen til bedre integration
  Havnerundfart for alle børn, en del af det historiske og fremtidige København
  Natur i børnhøjde
  Styrk biodiversiteten – opret biodiversitet råd i København
  Folkeskolen tilføres 100 mio. kr. årligt i fire år til løft af kvalitet og udviklingsarbejde
  En folkeskole uden karakterer!
  Mere tid til forberedelse på de københavnske skoler
  Flere ressourcer til udsatte børn i folkeskolen
  Københavnske skoler skal være UNICEF rettighedsskoler
  Styringen af Københavns folkeskoler skal reformeres.
  Decentralisering af kommunens pædagogiske og faglige udviklingskonsulenter.
  Udstrakt selvstyre til de københavnske folkeskoler
  Krav til formulering af værdigrundlag og til evaluering af egen praksis
  Udsættelse af skolestart
  Folkeskolens samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv skal styrkes
  Hvordan gør vi den københavnske folkeskole til en skole for fremtiden?
  Flere lærer, elev- og praktikpladser
  Bæredygtig ungdom
  Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse – mere vejledning

 1. Kunst og kultur, idræt og fritid
  Kulturens Hovedstad: Københavns Åbne Scener
  Øremærket kultur
  Kulturprojekter, der fremmer generationsmøder
  Kulturbudgetter skal følge befolkningsudviklingen
  Fri adgang til havnen – for alle
  Demokratiets motor: Biblioteker
  Mere, bedre og nemmere mulighed for at søge støtte – tillidsbaseret støtteordning
  Mere gadeidræt og streetsport.
  Flere faciliteter til sport, motion og idræt!
  Bonuspuljer til sports -og idrætsforeninger, som påtager sig et ekstra stort ”socialt bæredygtigt ansvar”.
  Udarbejdelse af en visionær og langsigtet udviklingsplan for sport, motion og idrætskultur.
  Mere involvering og inddragelse af sports- og idrætsforeninger
  Udvikling af ny bemandingsplan – Eksperiment ”sportsravnene”.
  Mere skolesamarbejde om brug af sportsfaciliteter.
  Styrkelse af og mere tillid til eliteidrætten og Team Copenhagen
  Øg støtten til Copenhagen film fund og gør den permanent
  Arkitekturbyggeplads: En byggelegeplads for voksne

 1. Iværksætteri og social opfindsomhed
  Flydende studieboliger og Iværksætterhusbåde
  National iværksætter – nu lokalt!
  Iværksætterhuse i København, for de sociale og de grønne
  Sociale entreprenører er medskabere af fremtidens velfærd
  Iværksætterrugekasser – mere ungt iværksætteri
  Københavns strategi for de unges indtræden i kreative erhverv - Inkubator + FabLab + kreative vækstlag
  Mangfoldighedspuljen: Flere Nye fortællinger
  København som produktionsby
  Dyrk potentialet i spilbranchen

 1. Helbred og helhed, fysisk og mentalt
  Folkesundhed for alle.
  Garanteret varieret og velsmagende vegansk tilbud i den kommunale forplejning.
  Kultur på recept
  Naboskab mod ensomhed
  Helhed i sundhed - pilotindsats indenfor psykiatrien
  Tillid også til mennesker med handicap
  Ultra kort ventetid for børn med handicap
  Tegnsprog som modersmål – alle har ret til et sprog
  Al magt til hjemmeplejen – forsøg med selvorganiserede teams

2 Synes om

Jeg opdager at nedenstående kommentar er lagt op af København. Det er ikke helt rigtigt. Forslaget er lagt op af mig, Palle Skov (der tilfældigvis var logget ind som 'Storkreds København)


Jeg er imponeret. Det er sørme godt begyndt :green_heart::green_heart:

Jeg er også lidt forvirret. Jeg har endnu ikke læst alle forslagene. Det skal der sættes tid at til, og det vil jeg gøre.

Jeg vil dele hvad der forvirrer mig. Det forvirrer mig, at Stine og Niko har udviklet alle politikforslagene, til det går op for mig, at jeg nok skal læse Stines indledning en gang til. Og der står det jo, at udkastene er udarbejdet af de politiske ordførere. Stine og Niko har blot lagt dem op - med den tilføjelse, at Stine og Niko selvfølgelig er forfattere til nogle af dem, men hvilke?
Fint nok, tænker jeg; men er det for meget at ønske sig, at navnet på forfatteren af det enkelte politikudkast fremgår af forslaget.

Det forvirrer mig at jeg ikke kan springe direkte til f.eks.vores søndagsordførers forslag, og læse dem i sammenhæng, eller til vores folkeskoleordførers eller til ordføreren for singlelivs forslag
.
Jeg savner visionsudkastet, som det konkrete politikforslag er hægtet op på. Det er svært, synes jeg, at forholde sig til forslagene uden at kende den overordnede eller bagvedliggende vision.

Min kommentar er at betragte som en metakommentar til præsentationen - ikke på det enkelte forslag. Kommentarer på de enkelte forslag ville dog fremstå lidt tydeligere, hvis forslagene blev lagt op enkeltvist eller grupperet under ordførerskaber. Lidt som de nationale forslag lægges op. Sker det kan vi hver især skrive vores kommentarer under relevant ordførerskab/forslag.

Men endnu engang. Det er sørme godt begyndt, hvilket som bekendt er halvt fuldendt. :green_heart: og pøj pøj.
kh Palle

2 Synes om

Så er jeg på tråden som mig selv

1 Synes om

Kære Palle
Tak for din kommentar - og glad for at du selv fandt ud af det med, at det ikke er Niko og jeg, som er forfattere til alle forslag. Vi er blot uploaderne.
Med hensyn til din anden kommentar, har vi helt bevidst valgt at gruppere forslagene under overskrifterne fra det nationale program, tilføjet lidt kommunale detaljer, af den grund, at vi ikke ønsker at fokusere på det enkelte af de 48 (!) ordførerskaber, men på det samlede billede, som forslagene giver. Det er vores fælles forslagskatalog.
Med hensyn til visionsudkastet, eller hvad vi nu kalder det, så kommer det senere. Det kan virke lidt spøjst, men vi har valgt at arbejde videre fra det sted, hvor politikudvikligsgrupperne vat, da vi tog over i marts. Det vil også sige, at vi hvor muligt står på de visioner, som disse grupper lavede i vinter, og er gået videre derfra. Det overordnede vision for vores valgkamp og arbejde i BR skal nok komme senere, som en del af det valgprogram, som vi præsenterer i juni. Se nærmere herom i mail fra bestyrelsen i dag eller i morgen.
Kh Stine

3 Synes om