København som frontløber for nye grønne løsninger

Danmark er et af de lande i verden, der har en af højeste CO2-udledninger per person. Københavnernes CO2-udledning per person, som inkluderer bolig, energi, mad, transport og andre ting og sager, ligger på et niveau mellem 16t og 19t [1] [2]. Mens Københavns klimaplan dækker en CO2-udledning per person på en størrelsesordning på 2-4 tons, er der stadig et stykke vej for at nå en CO2-udledning på omkring 2t per person – et niveau på verdensplan som er nødvendig for at begrænse den globale opvarmning.

Ovenstående regnestyk betyder, at vi skal – udover KBH Klimaplan 2025 – finde andre måder at reducere vores CO2-udledning.

Alternativet foreslår, at København bliver frontløber for nye grønne løsninger igennem:

  • En nye research center i København, der har fokus på at udvikle nye materiale til et mere klimavenlig forbrug, og der har fokus på en finde løsninger, der bidrager til en mere klimavenlig adfærd. Research Center skal samarbejde med DTU, KU og AAU CPH og bruge deres eksisterende viden. Desuden skal der undersøges i hvilken omfang fonde kan bidrage til at finansiere projektet.
  • Igennem public-private partnerships skal ideer og løsninger fra det nye center hurtigst muligt afprøves i virkeligheden igennem flere forsøgsordninger og udviklingsprojekter af nye teknologier.