Det skal du vide, når du bruger denne platform

Demokratiet rykker i disse år online i takt med, at vores hverdag, liv og samfund digitaliseres. Den offentlige debat er især blevet digital og den er ikke altid pæn. Politisk arbejde er ofte svært at gennemskue, hvordan træffes beslutninger og på hvilken baggrund? Hvem er blevet hørt og hvem er ikke? Det mener vi i Alternativet er problematisk, og derfor har vi startet Dialog.

Dialog er Alternativets bidrag til en bedre offentlig debat. En platform for et bedre digitalt demokrati.

Dialog er et eksperiment og vi er stadig kun i den spæde start.

Dialog er bygget i open-source og hviler på værdier om gennemsigtighed og inklusion

Herinde kan du:

  • Deltage i udviklingen af konkrete politiske forslag og politiske visioner

  • Oprette et politiske emne, starte debatten eller kommentér på andres opslag

  • Lave digitale politiske laboratorier

  • Læse nyhedsbreve fra lokalforeninger og storkredse og dykke ned i Alternativets organisation

  • Kommentere på nationale og lokale nyhedsbreve, vedtægtsændringer mv. (kræver medlemskab af Alternativet)

Særligt om persondata

Dialog er bygget op omkring stærke principper som gennemsigtighed og demokratisk involvering. Dialog er et offentligt site, hvor alle i princippet kan læse med og involvere sig. Du kan dog som bruger vælge at anonymisere din profil, så dit navn ikke fremgår, når du blander dig i debatten. Indhold i “Medlemsområdet” er ligedeles synligt for alle, men kun medlemmer af Alternativet kan kommentere på opslag. De fleste brugere på Dialog er medlemmer af Alternativet og har derfor en profil i vores medlemssystem AlleOs.

  • Data lagret på vores servere er ikke krypteret (ligesom det ikke er krypteret på AlleOs eller Alternativet.dk). Undtagelsen er dog adgangskoder, der alle er krypterede. Det er umiddelbart ikke meningen at den slags ting skal være krypteret, så at skrive det specifikt kan det i nogles (mindre kyndige) øjne fremstå som om vi ikke har styr på vores shit.

  • Dialog registrerer navn, email og medlemsnummer. Derudover registreres det på Dialog, hvis et medlem er en del af Politisk Forum.

  • Kommunikationen mellem Dialog og brugernes er krypteret, hvilket er med til at sikre brugernes persondata. Læs mere her.

  • Når man besøger eller interagerer med dialog.alternativet.dk bliver der ikke sendt data videre til tredjeparter.