Bolig back up - Basis boliger

Borgere med lyst til egen almindelig bolig og med stadig behov for ambulant behandling skal have mulighed for en basisbolig. Basisboligerne er altså for den borger, der har alle forudsætningerne for at komme tilbage på sporet, afhængig af hvordan borgeren selv definere dette, og med mulighed for at blive – også efter den ambulante behandling er afsluttet, fordi kontinuitet og tryghed er vigtigt.

Basisboligerne skal erstatte de nuværende kommunalt anviste boliger, der i dag kan opleves som utilgængelige.