Fossilfri by – København på grønne køretøjer

København skal i 2030 være fri for fossile køretøjer. En række tiltag skal sikre løbende udfasning af benzin- og dieselbiler, og i takt med nye grønne løsninger udvikler sig, vil det være muligt at udfase fossile køretøjer, uden at mindske mobiliteten i København.

Konkrete forslag, der gør en forskel nu:

  • Flere veje reserveres til elbiler, busser, el-taxaer
  • Kørselsafgifter (roadpricing) skal sikre det bliver dyrere at køre i benzin- og dieselbiler og billigere at vælge den grønne løsning.
  • Infrastrukturen til elbiler skal opgraderes
  • Afgift på el til opladning af køretøjer, biler, busser og varevogne afskaffes
  • Bilfri indre by: Middelalderbyen gøres bilfri. Grønne køretøjer til vareindlevering og erhvervskørsel undtages

Konkrete forslag, der skal implementeres over en årrække

  • Ved metroens åbning i 2019 skal tilsvarende veje lukkes af København, således at den ekstra plads på vejene, som følge af, at flere tager metroen, ikke opvejes af tilsvarende antal mertrafik på vejene.
  • Dieselbiler forbydes i København fra 2025
  • Kun grønne køretøjer i København i 2030
  • Den tunget trafik fra last- og varebiler bidrager med stor miljø- og klimabelastning og skal derfor også omlægges. Det kan bl.a. gøres med grønne distributionscentre rundt om København skal sikre, at varer kan omdeles med cykler og el varebiler, i stedet for store forurenende køretøjer.
1 Synes om