Parkering for elbiler gøres gratis, +gratis offentlig transport, herunder ved road pricing i byen

El-bils salget nationalt er stagneret efter afgiftsforhøjelsen sidste år. Derfor bør der skabes incitament for såvel private som for erhvervsdrivende, til trods for de højere udgifter til mijørigtige fartøjer.
Derfor foreslår Alternativet følgende for el-biler i Kbh (også brint/sol/vand):

  • Gratis parkering for beboere og erhvervsbiler (såvel bude, transport, firmabiler etc.)
  • Gratis ladning ved alle ladestandere i kommunen
  • Gratis kørsel i kommunen ved eventuel road pricing system
  • Gratis offentlig transport og bycykler for hele husstanden eller 5 personer i virksomheden (pr bil) hvis man har en el-bil registreret i kommunen.
    Forslaget skal fremme konverteringen til el-biler, herunder også fremme brugen af cykel og offentlige transportmidler. Det betyder at familier og ansatte kan lægge et mentalt pres på indkøberen af bil og dermed fremme den miljørigtige løsning.
    Denne løsning er ikke for-evig-sikret. Nye tider skaber ny teknologi og dermed nye tiltag. Dette er venlig nudging