Parkeringsfri-bydele

Københavnerne skal have lov til at vælge at bo i boligområder uden biler og parkering. Kommuneplanens parkeringsnorm skal indrettes til at imødekomme dette, for det er urimeligt at kommuneplanens krav til parkering i nybyggeri påfører borgere uden bilønske store udgifter til parkering. Beboere i disse områder kan ikke få beboerlicens.

Delebiler og el/brint-biler kan tillades og der skal fx være plads til erhvervskørsel og gæsteparkering.

Det er en forudsætning at der er højklasset offentlig transport.

Forslaget vil støtte op om for Alternativet vigtige målsætninger som bedre økonomi i offentlig transport, billigere moderne boliger (omegnen af 200.000 kroner billigere), renere luft og mere plads til bynatur.

Øvrige:

  • Plads til grønne og sociale aktiviteter
  • Sæt p-taksterne op
  • Parkerings-normeringer – kommuneplanen, beboerlisens skal op, bolig priser ned (200-300 tusind billigere)
  • Ren luft zone
  • Park and ride