Iværksætterrugekasser – mere ungt iværksætteri

Alternativet København mener, at det 21. århundrede er iværksætternes århundrede. Både af lyst og af nødvendighed. Vi vil gerne ruste unge bedst muligt til at være iværksættere.
Alternativet København forslår, at der skal være ”iværksætterrugekasser” på uddannelsesniveauer efter folkeskolen, samt på nogle offentlige kultur- og fritidssteder(medborgerhuse, multihaller fx) . Det vil sige gode fysiske arbejdsrammer, hvor studerende kan udvikle deres forretnings- og projektidéer.

Til disse iværksætterrugekasser skal der være tilknyttet medarbejdere, der kan give de unge den nødvendige faglige sparring, når det gælder idéudvikling, forretningsplan, økonomi, organisations- og teamopbygning, netværksstrategi, kommunikation og salg.
Iværksætterrugekassen skal være kendetegnet ved en konsekvent bæredygtighedstænkning, så de studerendes forretningsidéer lever op til den tredobbelte bundlinje: økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Kommunen skal have et tæt samarbejde med de pågældende uddannelsesinstitutioner og kultur- og fritidssteder, som vælger at etablere iværksætterrugekasserne. Kommunen skal hjælpe økonomisk med etableringen, og sørge for at stille en ansat til rådighed.