Integration via interaktion

God integration beror på forskellige faktorer, heriblandt tilknytning til arbejdsmarkedet, deltagelse i foreningslivet, deltagelse i undervisning – overordnet betyder det, at der skal være tale om interaktion mellem forskellige samfundsgrupper og at denne interaktion medfører, at vedkommende føler sig en del af fællesskabet.

Men hvordan forbedrer man følelsen af, at tilhøre et fællesskab? Dette gør man ved at støtte de allerede eksisterende interesseorganisationer, som arbejder på at skabe fællesskaber. Organisationer, som allerede arbejder på at forøge interaktionen i samfundet.

Der er tale om en bottom-up tilgang hvor man støtter organisationer, som allerede har en fodfæste i diverse etniske miljøer som f.eks. Rappolitics, Foreningen Baba og Medborgerne. Organisationer, som har forskellige fokusområder inden for integrationsområdet.

Københavns Kommune skal støtte og samarbejde med disse organisationer for at skabe en naturlig integrationsprocess hvor borgerne er selv med til at definere deres interesser og fællesskaber – igennem de små fællesskaber og den forøgede interaktion samfundsgrupperne imellem kan der skabes en samlet og overordnet god integration.

Københavns Kommune samarbejder allerede – til en vis grad – med sådanne organisationer men det er ikke noget, som er et bevidst tilvalg. Jeg mener, at en aktiv fokus på forbedret samarbejde kan forbedre integrationen eksponentielt.