Investeringer i mennesker

Vi skal væk fra at se på sociale indsatser som omkostninger, der skal minimeres. Menneskers trivsel er uden sammenligning, den vigtigste opgave og investering for et bæredygtigt samfund i social balance. Konkrete forslag Knyttet hertil:

  • Bedre tidligere indsatser
  • Flere borgernære medarbejdere
  • Investering i opkvalificering
  • Afbødning af kontanthjælpsreformen
  • Støtte til socialt udsatte børn
  • Optimering af plejeforældresupport

Bedre tidligere indsatser
Hvis vi skal omgå de store økonomiske og menneskelige omkostninger ved at tabe mennesker på gulvet, bliver vi nødt til at forbedre de tidlige indsatser. Vi ved, at jo tidligere vi som samfund griber ind, desto større chance er der for at gribe socialt udsatte børn. Derfor skal vi investere mere i at opdage socialt udsatte børn, nedbringe ventetiden på udredning og forbedre tilbuddene til socialt udsatte familier (f.eks. dagtilbud, gruppeforløb og behandlingsprogrammer).

Flere borgernære medarbejdere
For at sikre kvaliteten i de sociale indsatser bliver vi nødt til at sikre, at det sociale og sundhedsfaglige personale kan følge med. Det kan de ikke lige nu, hvor de bliver færre til flere opgaver. Den udvikling skal vi bekæmpe ved at ansætte flere sagsbehandlere og sundhedsfaglige medarbejdere. Det har man med stor succes gjort i blandt andet Herning og Hjørring.

Investering i opkvalificering
Alt for mange arbejdsløse københavnere slæbes rundt i meningsløse aktiveringer. Det hjælper dem ikke i job og er en stor stressfaktor. Vi bør derfor i langt højere grad tilbyde borgere reel opkvalificering eller omskoling gennem fx revalidering.

Afbødning af kontanthjælpsreformen
Tusinder af københavnere bliver ramt af regeringens kontanthjælpsreform. Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen gør københavnerne fattigere fra den ene dag til den anden. Som kommune kan vi hjælpe de ramte med økonomisk støtte og ved at sikre, at borgere i videst mulige omfang fritages fra de økonomisk sanktioner. Vi støtter, at Københavns Kommune afsætter penge til de ramte af kontanthjælpsloftet, og foreslår desuden at forbedre de kommunale skøn, der f.eks. kan fritage folk fra 225-timers-reglen.

Støtte til socialt udsatte børn
Brugerbetaling på kultur- og fritidsaktiviteter risikerer at ekskludere socialt udsatte børn fra de fællesskaber, som deres jævnaldrende er en del af. Derfor vil vi yde økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for socialt udsatte børn.

Optimering af plejeforældresupport
Plejeforældre gør et vigtigt stykke arbejde. Dog sker der desværre stadig fejlanbringelser, hvor forældre bliver matchet med børn, de ikke har kapacitet til at hjælpe. Det er dyrt og enormt skadeligt for det fejlanbragte barn. Derfor foreslår vi bedre og løbende uddannelse af og netværk for plejeforældre.