København skal have verdens første smart-grid / Car2Grid-system i storskala

Alternativet ønsker, at København skal bane vejen for fremtidens integrerede el- og transportinfrastruktur.

Vi har konkurrencedygtige vedvarende energiteknologier men problemer med opbevaring af overskydende strøm til periode, hvor vinden ikke blæser. Det vi mangler er ’Smart Grid’: Et system, hvor kundernes elforbrug kan tilpasse sig elproduktionen og betaler time-til-time-priser. Det lyder måske avanceret, men teknologien findes og er allerede udbredt i Tyskland.

Alternativet ønsker, at København skal være verdensmestre i smart-grid løsninger, hvor synergieffekter mellem vedvarende energikilder og elektriske køretøjer sammentænkes til en omfattende bæredygtig omstilling. Elektriske køretøjer kan nemlig være en del af en lagringsløsning for den vedvarende energi (Car2Grid og udskudt opladning) og vedvarende energi kan forbedre økonomien i elbiler ved at levere billig el om natten.

  • Indfør dynamiske elafgifter, der er lave når der er meget sol og vind i elproduktionen
  • Tilbyd Smart Grid til alle
  • Stil krav om intelligent styring i varmepumper
  • Stop investeringer i flere kabelforbindelser til udlandet
  • Der skal opstartes strategiske partnerskaber med forsyninger og forskningsinstitutioner, der aktivt afsøger mulighederne for at fremme et smart integreret energisystem.
  • Frederiksberg er i dag langt fremme med pilotprojekter med Car2Grid og København bør undersøge et samarbejde med Frederiksberg om at indtræde i de eksisterende projekter eller være med i næste fase.
  • Københavns egen flåde, samt selskaber som København (med)ejer eller udbyder opgaver til, skal så vidt muligt indtræde i et delayed charging/Car2Grid system.
  • HOFOR og andre offentlige selskaber skal have bedre muligheder for at investere i og opføre kystnære vindmøller og VE – også inden for Københavns kommunes grænser. Alternativet mener det er vigtigt at København prioriterer at sætte vindmøller og solceller op på egen jord og kyst, før vi spørger andre kommuner om deres jord og kyst.
    Det skal afsøges hvorvidt Københavns kommune kan lave ordninger med variable priser på el, virtuel afregning og andre ordninger der fremmer VE (vedvarende energi) og EV (electric vehicles).