Bolig back up - pop Up Folkerum

Boligbehovet varierer alt efter hvilken type af udsat og eller boligløs den enkelte borger er. Den forskellighed skal både respekteres og forstås.

Med inspiration fra fra Housing First ønsker vi i Alternativet at tilbyde borgeren at komme hjem – hvorend og hvordan det må være – fald borgeren selv mener, at det er vigtigt. Borgeren står derved i centrum og bliver aktiv i sit eget liv og rejsen til at genvinde dette, hvordan borgeren end må opfatte målet.

Essentielt ved tilbuddet af boliger er det naturligvis, at borgeren tilbydes en hensigtsmæssig bolig således at for eksempel de langvarige gaderamte, der fungerer bedst en ensartede miljøer netop bliver tilbudt boliger der befinder sig i sådanne områder.

Boligbehovet kan stige pludselig i forbindelse med vinteren eller voldsomme
vejrforhold. I Alternativet ønsker vi derfor at åbne op for frie folkerum på Københavns folkeskoler eller under andre, eksisterende offentlige rammer i nødvendige situationer.

Vi forestiller os, at når folkeskolerne lukker sent på eftermiddagene, er det for fagligt kompetente socialmedarbejdere muligt at etablere soveforhold og sikre hjemløse et nærende måltid lavet i for eksempel skolekøkkenerne. Som forslag kan folkeskolerne åbnes kl.20, aftensmad serveres og sammenpakning samt rengøring klares næste morgen inden eleverne igen skal benytte lokalerne.

Med sådanne pop-up- places sørger kommunen på den måde for at udnytte bygningernes potentialer, og sikre at folk ikke dør på gaden.