Naboskab mod ensomhed

Ensomhed er den næste folkesygdom i Danmark. Fire ud af ti føler sig tynget af ensomhed i hverdagen, og hvert år koster ensomhed samfundet knap 10 mia. kroner primært i tabt arbejdsfortjeneste. Både unge og ældre er udsatte, og der er et stort samfundspotentiale ved at arbejde målrettet mod at nedbringe ensomheden.
Naboskabet kan spille en stor rolle for at afhjælpe ensomheden og for at skabe netværk på tværs af aldersgrupper, kultur og sociale forhold.
Derfor skal Københavns Kommune sætte et beløb af, som bolig-, andels- og ejerforeninger kan søge og bruge til at lave initiativer, arrangementer og sociale aktiviteter, som skal skabe netværk og kontaktflader i opgangen, baggården, på vejen eller i karreen.
Det skal være muligt at søge beløb mellem 10.000 og 25.000.