Udstrakt selvstyre til de københavnske folkeskoler

Københavns folkeskoler skal sættes fri. Det vil blandt andet sige, at hver enkelt skole selv skal vurdere, hvordan de skaber den bedste skole for netop deres elever. Vi tror på, at skolerne er de bedste til at vurdere, om timetallet skal sænkes, om fagsammensætningen skal ændres, om de vil arbejde efter læringsmål og i hvilken grad det skal foregå.
I sidste ende mener vi, at skolerne skal have mandat til at erstatte årskaraktererne med feedback, hvis de vurderer, at det vil styrke elevernes motivation og lyst til at lære.
Selvstyret skal også omfatte økonomi, så hver skole får 100 pct indsigt i skolens samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Den enkelte skole skal - under inddragelse af lærerne - have udstrakt frihed til at bestemme over deres eget (pædagogiske) driftsbudget og skal desuden kunne ansøge om ændringer i sammensætningen af skolens samlede budget. Endelig skal skolen bedre mulighed for at spare midler op til særlige indsatser.