Flere jobs til unge

København er en by, som er præget af unge mennesker. Det er en berigelse for København. Vi skal sørge for, at give unge beskæftigelse, og sørge for at bruge de unges energi og kompetencer bedst muligt.

Alternativet København foreslår, at vi laver markant flere kommunale jobs til unge. Det skal vi gøre, ved at bruge unge meget mere i form af bl.a. studentermedhjælpsstillinger. Vi glemmer tit, hvor meget unge egentligt kan bidrage med. Som det også fremgår af nogle andre af vores forslag, så skal vi være bedre til at ansætte flere unge til arbejdet med og omkring unge – unge kan oftest bedre afspejle sig med andre unge.