Fuld fart på solenergi

Solenergi er en afgørende del af fremtidens integrerede energisystem og prisen på solenergi falder hurtigere end nogen anden energikilde. Alternativet ønsker at fremme udbygning af solenergi i København, så byen kan få maksimal gevinst fra solenergi.

  • Barrierer for udbygning af sol i eksisterende byggeri skal fjernes.
  • Der skal så vidt muligt stilles krav om solenergi på nybyggeri.
  • Alle offentlige byggerier og tagudskiftninger skal integrere solceller. Dette er ikke tilladt i dag grundet krav om selskabsdannelse, men den ordning skal kommunen udfordre (Staten og Regionenerne må gerne).
    Alternativet mener ikke der er proportioner i, at man fx giver plads til en skæmmende og forurenende fossil bilflåde, med alt hvad der hører til at veje og p-pladser, men ved opsætning af solceller stiller man i København så høje æstetiske krav, at det ofte er vanskeligt at opsætte solceller.
    Alternativet foreslår at der skal laves en fast track ordning for solceller i Københavns kommune, så solceller kan godkendes hurtigt. Fast track ordningen skal sikre, at alle synergier ifm. de mange forventede tagudskiftninger og energirenoveringer - samt i nybyggeri - udnyttes fuldt ud.
2 Synes om

Også skal det for mange skal det være rentabelt at have solceller.
Jeg kan læse mig frem til at som det ser ud nu, så går der 20 år inden et anlæg er betalt tilbage, det er næsten hele solcelleanlæggets levetid.