Københavns strategi for de unges indtræden i kreative erhverv - Inkubator + FabLab + kreative vækstlag

  1. Kreativt, Københavnsk Inkubatormiljø: Et internationalt væksthus

København mangler et internationalt kreativt væksthus, der kan understøtte nyuddannede fra kunstneriske og kreative fag og kreative iværksættere med at oversætte projekter og kompetencer til erhvervskompatible virksomheder.
Væksthuset skal også fungere som et internationalt udvekslingshus, hvor viden og erfaringer deles på tværs af kulturelle skel og landegrænser.
Væksthuset skal bemandes af et sekretariat af fagfolk, der fungerer som mentorer og sparringsparter og som kan videreformidle verden til københavnerne og København til resten af verden.

  1. FabLabs; en teknologisk indgang

Styrk de nuværende Fablabs og etabler FabLabs i de dele af Københavns Kommune, der ikke allerede har.
Umiddelbar adgang til kreative faciliteter og kyndig vejledning i brugen heraf vil øge adgangen og opmærksomheden på de kreative muligheder generelt for alle Københavnere.

  1. Styrk tilbuddene til det kreative vækstlag

Der har ikke været tilstrækkelig fokus på det kreative vækstlag. Det kreative vækstlag opfattes i bred udstrækning som et con amore område, som hører fritiden til.
Vi ønsker at give vækstlaget muligheder for dygtiggørelse og at skabe et godt rekrutteringsgrundlag for de kreative erhverv.
Derfor skal støtten øges.