Grønne obligationer

Ifølge Københavns ”Klimaplan – Roadmap 2017-2020” medfører realiseringen af Københavns klimaplan et kommunalt finansieringsbehov på 2,6 mia. kr. over hele perioden fra 2013 til 2025. For at finansiere klimaplanen, men også andre projekter, der kan reducere Københavns klimaaftryk, findes der forskellige finansieringsmuligheder, fx grønne obligationer, medfinansiering af klimatilpasningsprojekter igennem borgerne, offentligt-private partnerskaber, m.m.

Mens offentlig-private partnerskaber eller medfinansiering igennem borgerne bruges allerede som finansieringsmodel af Københavns Kommune, ser det ud til at brug af grønne obligationer stadig er begrænset i København og Danmark.

Udstedelsen af obligationer, der har som formål at fremme miljø- og klimavenlige projekter, kan hjælpe med at muliggøre projekter, som mangler kapital. Eller igennem en større kapitalindsprøjtning kan det blive muligt for miljø- og klimavenlige projekter at realisere deres planer tidligere og/eller hurtigere.

Under COP21 blev grønne obligationer nævnt som en af muligheder for private og institutionelle investorer til at investere i projekter, der har en specifik miljø- og/eller klimagevinst.
Alternativet foreslår, at der undersøges, i hvilken omfang Københavns Kommune i fremtiden kan udstede obligationer, der tiltrækker midler til finansiering af miljø- og/eller klimaprojekter igennem private og institutionelle investorer.