Øg støtten til Copenhagen film fund og gør den permanent

Copenhagen Film fund blev stiftet i 2013 på initiativ fra Pro¬du¬cent¬forenin¬gen og er et samar¬be¬jde mellem den¬gang otte sjællandske kom¬muner, Region Hov¬ed¬staden og diverse aktører fra film¬branchen.

Copenhagen Film Fund tiltrækker filmproduktioner, der kontraktligt er bundet til at bruge summen af den givne støtte med 2½ gang i Danmark. Dvs. gives 1 mio kr bruges 2½ mio kr.
90% af al filmaktivitet i Danmark er i København.
Den øgede produktivitet giver kreative arbejdspladser til vores dygtige fagfolk og derudover den meget tiltrængte legeplads for det kreative vækstlag.

Vi foreslår en permanent erhvervsstøtteordning for Copenhagen Film Fund samt at den årlige støtte øges