Menneskelig og mere individuel indsats til stofbrugere og hjemløse

Antallet af hjemløse fortsætter med at stige og gruppen af unge der lever på gaden er vokset markant de seneste år. Der er ikke plads nok på byens herberge og også i København frygter hjemløse hvert år for at fryse ihjel, når vinteren kommer. Sådan må det ganske enkelt ikke være. Også byens stofbrugere og afhængighedslidende skal have bedre hjælp og vilkår end i dag. Disse mennesker er blandt de absolut mest udsatte borgere og ”one size fits all”-løsninger er umulige og uhensigtsmæssige. Der er generelt for lidt fokus på gaderamtes vilkår og deres stemme. Konkrete forslag knyttet hertil:

  • Flere stofindtagelsesrum rundt i byen
  • Bedre stofbehandling
  • Bedre behandling af leverbetændelse
  • Personlige budgetter
  • Individuelle boligindsatser

Flere stofindtagelsesrum rundt i byen
Nordens største stofindtagelsesrum er åbnet på Halmtorvet. Det giver bedre sikkerhed og værdighed for stofbrugere med injektionsmisbrug og komplekse sociale problemer, ligesom det bidrager til at mindske gener fra stofmisbrug i lokalmiljøet. Vi foreslår, at andre dele af byen også skal kunne tilbyde sunde og værdige forhold for stofindtagelse. Derfor skal den mobile og nu frivilligt drevne ”Fixelancen” have lov at drive fixerum rundt omkring i byen. Desuden skal fixerummene i højere grad tilbyde social hjælp i form af psykolog, mentor eller misbrugsbehandling.

Bedre stofbehandling
Som stofmisbruger i København skal adgangen til den rette hjælp være nem at få. Det kræver blandt andet mere fleksibel, lokal og personlig udlevering af lægeordinerede præparater samt skadesreducerende behandling. Desuden skal stofbehandlingen i højere grad bygge på længerevarende indsatser, hvor borgere ikke opgives, fordi de har svært ved at holde sig stoffri eller udskrives, når de bliver stoffrie, hvis de ikke selv ønsker det.

Bedre behandling af leverbetændelse
Smitsom leverbetændelse er en invaliderende og dødelig sygdom og desværre et alvorligt og meget overset problem for udsatte i København. Der findes effektiv medicinsk behandling, men den er næsten umulig at få tilbudt. Det skal den ikke være.

Personlige budgetter
Individuelle personlige budgetter har i flere Europæiske storbyer vist sig at være en meget menneskelig og effektiv indsats for hjemløse. Metoden er enkelt og baserer sig på, at den hjemløse i tæt samarbejde med en dedikeret socialarbejder får adgang til et budget på op til 50.000 kr. som kan bruges på lige de tiltag, der kan bringe den hjemløse videre. I London gav forsøg med personlige budgetter over halvdelen af de langtidshjemløse forsøgsdeltagere tag over hovedet. I gennemsnit afleverede forsøgsdeltagerne endda 70 procent af deres budget tilbage.

Individuelle boligindsatser
Alle sociale indsatser bør være individuelt tilpassede – herunder også boligindsatser. Derfor skal vi tilbyde hjemløse en række forskellige boligformer – egen bolig, herberg og socialt støttede boliger. Vi skal også arbejde med bofællesskaber som den ”landsby” for unge hjemløse, der er planer for på Jagtvej 69.