København uden sexmobning og sexkrænkelser!

Sexmobning og sexkrænkelser er i de seneste år blevet hverdag for mange unge. I Alternativet København ønsker vi en by, hvor unge ikke skal udsættes for sexmobning og sexkrænkelser. Det kræver en målrettet indsats, hvor vi via samarbejde med skoler, ungdomsinstitutioner og foreninger underviser og oplyser meget mere omkring dette.

Alternativet København foreslår, at Københavns Kommune laver en tre årig oplysningskampagne i samarbejde med relevante organisationer og fagfolk. Der skal årligt afsættes 4 millioner kroner til kampagnen. Kampagnen skal både være henvendt til unge, men også til de unges forældre, så forældre også bliver bedre rustet til at tale og håndtere sexmobning og sexkrænkelser.

Alternativet København foreslår derudover, at der skal være mere seksualundervisning med fokus på sexmobning i folkeskolerne, men også at foreninger med unge skal være bedre til at tage emnet op. Eksempelvis skal kommunen støtte sportsklubber og ungdomsklubber til at oplyse mere om problematikkerne.

Til sidst foreslår vi, at der bliver udviklet en app, hvor det skal være let og enkelt for unge i København at anmelde sexmobning og sexkrænkelser, og få støtte og vejledning.