Flere lærer, elev- og praktikpladser

For mange unge i København får ikke en ungdomsuddannelse. En af faktorerne er erhvervsuddannelserne, og manglen på lærer, elev -og praktikpladser.
Vi foreslår derfor i Alternativet København, at Københavns Kommune presser meget mere på for at sikre flere lærer, elev og praktikpladser via sociale klausuler. Vi skal kunne stille flere krav om sociale klausuler, men samtidigt have tillid til, at hver enkelt virksomhed selv tilpasser deres forløb.
Vi skal derfor samtidigt fjerne meget af det bureaukratiske papirarbejde der findes i processen.
Alt det her skal ske gennem en målrettet indsats fra kommunen i samarbejde med erhvervsuddannelserne og de forskellige virksomheder.
Vi skal desuden være gode til som kommune at få flere virksomheder til at se, hvordan det også kan gavne dem med flere elever/praktikanter.

1 Synes om