Grøn kollektiv transport

I forhold til transportområdet er Københavns udfordring lige som for de fleste andre byer i verden, at det går langsommere med at begrænse udledningen fra transportsektoren end for andre sektorer. Problemet er, at transport-infrastrukturen primært er indrettet til privatbilisme, som står for 68 pct. af vejtrafikkens CO2-udledning, mens der forventes en stigning på 20 pct. flere biler i København frem mod 2025. Derfor er det afgørende, at vi tager valget om at gå fra privatbilisme til fokus på mobilitet og bæredygtighed. Samtidig er det vigtigt at nævne, at den individuelle transport ikke skal gøres mere besværligt, dvs. forslag som begrænser bilismen, skal give fordele på andre vis.

Alternativet foreslår:

  • At kollektiv transport skal være væsentligt billigere
  • Hurtig elektriske baner (rapid transit med elbilser- og busser)
  • Parkeringskældre i forbindelse med offentlig transport – park and ride (samarbejde med andre kommuner)
  • Frivillig ugentlige no driving dag hvilket udløser gratis offentlig transport
  • Udbygning med letbaner hvor passende