Styringen af Københavns folkeskoler skal reformeres

Styringen af Børne- og Ungeforvaltningen skal reformeres. I 2018-2019 foreslår Alternativet, at kommunens folkeskoler arbejder med at formulere ideer, forslag og forventninger til de rammer og den styring og støtte, som de helst vil modtage fra den centrale del af forvaltningen - og fra politikerne.
De sidste mange år er styringen af folkeskolen blevet mere og mere centraliseret. Det gælder også skolerne i København. Både budgetter, lærernes arbejdstider og tilstedeværelse, skoledagens struktur og det pædagogiske udviklingsarbejde er underlagt rammer og kontroller besluttet af politikerne og administreret fra centralforvaltningen. Som led i Alternativets vision om et samskabende København skal et to årigt udviklingsarbejde forsøge at gentænke og gøre op med den primitive dominans- / top-down tænkning, som den nuværende forvaltningsmåde er udtryk for.