Det glade jobcenter

Med en ambition om at udvikle fremtidens jobcenter, hvor både borgere og medarbejdere er glade for at være, foreslår Alternativet København dette pilotprojekt. Den nuværende situation i kommunen er uacceptabel, fordi både medarbejdere og borgere oplever jobcentre i et stærkt negativt lys – som et sted, hvor regler, kontrol og mistillid hersker. Den absurde virkelighed er, at borgere hyrer private sagsbehandlere for at sikre sig mod fejlagtig eller uretmæssig behandling – de stoler ikke på kommunen.

Det kræver et markant brud med etableret praksis – en ny begyndelse. Kommunen skal skabe frirum fra nuværende lovgivning og forvaltningspraksis for at udvikle en service, der tager udgangspunkt i en tillidsbaseret relation mellem borger og sagsbehandler.
• Hvor sagsbehandlingens rammer tilrettelægges efter borgerens behov og motivation.
• Hvor der er fokus på den sociale helhed og ikke blot en snæver arbejdsmarkedsindsats.
• Hvor medarbejderne inddrages i en vedvarende udvikling af praksis og rammer.
• Hvor arbejdsløse opfattes som en resurse, der skal plejes; ikke et onde, som skal udryddes.
• Hvor ledelsen arbejder disciplineret med at tjene borgerens behov og sociale udvikling.

Pilotprojektet fortsætter indtil en tilfredsstillende praksis og model er fundet og derpå kan iværksættes i hele kommunen.

Dette forventer jeg, bliver min hovedmærkesag. Den er udviklet med indspark fra mange – bl.a. de seje Næstehjælper fra NæstehjælperCaféen på Onkel Dannys Plads.