Det gamle København – Gammel i København

Ældre er lige så forskellige som alle andre. Ældre er den maronløbende 60 årige og den 98 årige dementer plejehjemsbeboer. De er en del af vores by og sådan skal det også være i fremtiden. De bærer vores historie og har lidt mere erfaringer. Hvis vi lytte kan de hjælpe os med ikke at begår for mange af de samme fejl igen.

Uanset din alder, så vil Alternativet arbejde for at du som borger i København bliver hørt og altid føler dig værdifuld. Vi vil arbejde for, at samfundet træder til, når du ikke magter at tage fuldt ansvar for dig selv. Alternativet vil arbejde for at fjerne de barrierer og forhindringer, som gør dele af København mindre eller helt utilgængelig for bevægelses-, syns- eller hørehæmmede. Både i boliger, offentlige bygninger og i byrummet.

Alternativet anerkender og bifalder den indsats som København har taget, og også vil tage fremover, for at klimasikre vores by. Fjernelse af tilgængelighedsbarrierer og skybrudssikring af huse, ejendomme og tekniske anlæg går desværre ikke altid hånd i hånd med dette. Alternativet vil arbejde for at tilgængelig både i midlertidige og permanente løsninger.

Vi vil arbejde for både beboernes og medarbejdernes oplevelse af værdighed og ordentlighed i kommunale bo-, pleje og omsorgstilbud. Investeringerne i velfærdsteknologiske løsninger skal i første omgang bruges til at høje kvaliteten og skabe mere tid til nærværd.

Ensomhed er et stigende problem og blandt andet derfor vil Alternativet vil arbejder for flere bofællesskaber for ældre og finder de hollandske forsøg med at blande boformer for ældre med institutioner for børn og unge så interessante at vi vil foreslå forsøg hermed i København.

For vore demente medborgere vil Alternativet arbejde for gode demensegnede botilbud med det nødvendige antal medarbejdere tilknyttet, i forhold til at sikre den demente et værdigt liv.

1 Synes om