Mere mangfoldige lokaludvalg - flere skal have mulighed for at stille op

I Alternativet ønsker vi at give flere mulighed for at involvere sig i demokratiet.

Vi tror på, at folk med forskellige udgangspunkt har forskellige tilgange med sig og bemærker forskellige facetter af såvel udfordringer og problematikker som muligheder og potentialer.

En mangfoldighed på mange af de parametre, vi normalt måler forskellighed på er opfyldt, men vi mangler at åbne op for mere mangfoldighed i alder.

Derfor foreslår vi, at det skal være muligt for flere at stille op og blive udpeget til valgene til de 12 forskellige lokaludvalg i København, således at aldersgrænsen for at blive kandidat fjernes.