Kulturbudgetter skal følge befolkningsudviklingen

Når befolkningstallet stiger, bliver der automatisk sat flere penge af til børnepasning, ældrepleje og andre fundamentale velfærdsopgaver. Men vi glemmer kultur og fritid. Her bliver budgetterne ikke justeret i forhold til hvem og hvor mange, der bor i byen, og det er helt nødvendigt for at skabe kultur- og fritidstilbud der matcher de behov, der er. Derfor skal budgettet til Kultur og Fritidsforvaltningen også justeres i forhold til befolkningsudviklingen. Det er afgørende for at københavnerne kan leve gode liv og for at fritiden kommer til at rumme gode forudsætninger for engagement og fællesskaber.
Det er også nødvendigt at se på befolkningsudviklingen i de forskellige bydele og afstemme kulturudgifterne bedst muligt i forhold til behovet. Alt for længe har kulturen og fritiden måttet klare sig med de samme midler.
København skal være en by, der skaber gode liv, ikke blot god vækst og god økonomi.