Bylivshuse - Menneskets liv sætter rammen for den kommunale velfærdspraksis

Vi skal finde nye måder at gøre velfærd på, som kan understøtte menneskers livsbehov på tværs af forvaltninger og livsområder.
Derfor vil vi arbejde for, at der i alle lokalområder i København, feks. afgrænset ved bydelene, laves Bylivshuse, som lokalt samler indgang til sundhedssystemet, beskæftigelse, social indsats, (social)iværksætter- og erhvervsrådgivning, mentorordninger, støtte til borgerinitiativer, kultur, m.v. i et fælles omdrejningspunkt for det lokale liv.

Initiativet skal sikre, at de kommunale indsatser bliver integreret med de steder, hvor mennesker bor og lever deres hverdagsliv, for derved får vi
• Mere helhedsorienteret effekt af velfærdsindsatsen
• Bæredygtige lokalsamfund
• Øget oplevet respekt for den enkelte borger
Bylivshusene skal både være fysiske steder, hvor mennesker og fagligheder mødes, og ’huse uden mursten’, hvor de fagprofessionelle i højere grad end i dag er opsøgende og aktive medspillere i forhold til borgerne, med henblik på at skabe det gode liv, der hvor mennesker er.
Bylivshusene skal også være mødesteder, som understøtter, at borgerne i fællesskab finder frem til, hvad der er brug for i lokalområdet, og opbygger nye lokale fællesskaber og aktiviteter. Bylivshusene skal lokalt finde metoder til at række ud til andre sektorer som f.eks. undervisning, uddannelse og foreningslivet.