Er frihedens gave gratis?

Det næste naturlige skridt i udviklingen af det socialt bæredygtige samfund kunne være borgerløn. Ude i verden er modet til at afprøve borgerløn i hastig vækst – lande som Canada, Finland og Holland er i fuld gang. I Danmark sidder Christiansborg fast i blokpolitik og vanetænkning. Alternativet foreslår at København tager lederskab og igangsætter Danmarks første forsøg med Borgerløn – for at skaffe os erfaringerne med det i dansk sammenhæng.

Den danske flexicurity-model er under pres og rummer ikke særligt godt projektansatte, iværksættere og alt andet, der falder uden for industrialderens fastansatte lønmodtagere. Alle forskere forventer en stigende automatisering og bortfald af traditionelle jobs. Den offentlige indsats overfor arbejdsløshed drukner i bureaukrati og kassetænkning. De fattigste mister social mobilitet og sidder fast i fattigdomsfælden.

Borgerløn kunne være løsningen på disse og en række andre problemer. København er, som en moderne og progressiv metropol, den oplagte by til at tage ansvaret for at udforske og grundlægge morgendagens arbejdsmarked.

Alt efter den politiske vilje på Rådhuset kunne vi tage udgangspunkt i én af tre modeller:
• Fire årigt forsøg med borgerløn til 4.000 deltagere udvalgt blandt lavindkomstgrupper.
• Fire årigt forsøg med kontanthjælp uden modkrav.
• Fire årigt forsøg med crowdfundet borgerløn udloddet ved lodtrækning.

Dette kan blive en stærk mærkesag, hvis medieopmærksomheden omkring borgerløn fortsætter med at vokse.
Forslaget er udviklet med hjælp fra flere sider – og forventes videreudviklet med mere gennem-beregnede forsøgs-modeller.
Bl.a. har Louise Haagh fra Bien International tilbudt sin hjælp på den anden side af sommerferien.