Demokratiets motor: Biblioteker

FOLKEbiblioteket
Der ligger et demokratisk og borgerinddragende potentiale i folkebibliotekerne. Dette understøttes af det faktum at mange biblioteker i dag ligger sammen med kulturhuse. Biblioteker benyttet af tæt på 70% af borgerne og er uden sammenligning det mest benyttede kulturelle tilbud i KBH. Alternativet og at ønsker at styrke bibliotekerne for de spiller en centralrolle inden for integration, demokrati og folkelig dannelse. Vi skal tage ordet FOLKEbiblioteket tilbage – HELE folket også de målgrupper, der kan være sværest at tiltrække.

Nyt hovedbibliotek
Københavns vigtigste biblioteksrum skal være et flagskib. Det nuværende Hovedbibliotek kan ikke at rumme de medier, de aktiviteter og de mennesker, som ønsker at anvende biblioteket. Matriklen kan ikke udvides, da den ligger i Københavns gamle bydel og etagerne kan ikke bære samlingerne. Et nyt Hovedbiblioteket kunne f.eks. flyttes til Palads-bygningen. Beliggenheden er central gør det muligt for hovedbiblioteket at åbne sig op og ud mod Købehavn.

Integration og dannelse
Bibliotekerne bidrager til opretholdelse og udvidelse af folks færdigheder – både færdigheder inden for kulturel forståelse, læsning, informations søgning og kildekritik. I Sverige har man givet Bibliotekerne en aktiv rolle og medansvar for integration. Det er oplagt at gøre det samme i København.

Fake news – kildekritik
I takt med at mængden af information og mængden af noget, der til forveksling ligner information, stiger med hidtil uset hast, har vi som demokratisk samfund pligt til at understøtte vores borgere i kunne finde relevant information og vurdere kvaliteten af den. Det er oplagt at Bibliotekerne spille en afgørende rolle i denne sammenhæng.

Profilbiblioteker
Bibliotekerne er et lokalt forankret brede tilbud og det skal de blive ved med at være! Dette tilbud skal udvides med profilbiblioteker – Profilbiblioteker er almindelige folkebiblioteker med en profil til/overbygning. Her samles fysiske samlinger og faglige kompetencer inden for specifikt områder såsom tegneserier, musik, film og medier, poesi osv.