Københavnske skoler skal være UNICEF rettighedsskoler

Alternativet i København ønsker at gøre alle københavnske folkeskoler til UNICEF rettighedsskoler. En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.
På en rettighedsskole bliver eleverne taget med på råd. De bliver hørt og taget alvorligt. Synes de for eksempel, at skolen er et trygt sted at være? Også toiletterne? Og cykelkælderen? Ved de, hvilke muligheder de har, hvis deres forældre skal skilles? Eller hvis deres mor eller far bliver alvorligt syg? På en UNICEF Rettighedsskole arbejder et særligt Rettighedsråd bestående af børn og voksne kontinuerligt med at forbedre vilkårerne for alle børn på skolen.
Langelinieskolen på Østerbro har igennem de seneste to skoleår været pilotskole med meget flotte resultater til følge - en markant forbedring af trivsel, tryghed og kompetencer til at bruge børnerettigheder i skoledagen er bare nogle af dem! I skoleåret 16/17 er syv grundskoler undervejs med at blive de næste Rettighedsskoler.