Bevar Amager Fælled

Alternativet i København ønsker at bevare og beskytte Amager Fælled. Derfor mener vi, at hele Amager Fælled bør omfattes naturbeskytteloven. Herunder det område, som allerede er udlagt til boligbyggeri med Amager Fælled Kvarter. Grundlæggende betyder det, at vi ikke ønsker bygge på Amager Fælled, uanset hvilket format byggeriet har.
Sikre at naturen bliver brugt meget mere af skoler og institutioner på alle niveauer. Vi tror, at vores kommende generationer vil finde det mere naturligt at styrke biodiversiteten, hvis de har kontakt med naturen og viden om den.
Derfor skal minimum en pædagog pr. dagsinstitution sendes på naturkursus hos Københavns Kommunes natureksperter, så de kan give børnene både sjove oplevelser, men også viden. Københavns kommunes børn skal være byboende natureksperter.