Fra borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse - Social design. Involver brugeren i definition og løsning af problemer E

n samskabende model, hvor de berørte (slutbrugeren) involveres i definitionen af problemer, der er i et givent område, og involveres i løsningen af dem sammen med andre borgere, embedsværket, relevant fagpersonale, forskere og udviklere, politikerne, og eventuelt andre relevante aktører. De berørte kan have en bisidder tilknyttet. Berørte borgeres problemer som en eller flere sådanne modeller kan søge at afhjælpe: den hjemløse, den psykisk syge, den plejekrævende i hjemmeplejen eller i sundhedsplejen, kontanthjælpsmodtageren, og den arbejdsløse i jobcentersystemet.

Forslaget går på en udvidelse af Brugerpanelmetoden, på alle relevante områder, og at den i højere grad bruges i sin fysiske form; en kontinuerlig proces med jævnlige møder, hvor slutbrugere forholder sig til kvaliteten af den offentlige ydelse og hjælper med at identificere brugernes bekymringer og prioriteter, for derved at sikre tidlig identifikation af problemer eller ideer til forbedringer.