Folkeskolens samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv skal styrkes

Alternativet foreslår, at der tilknyttes en playmaker / ambassadør til hver skole, som skal fremme og formidle skolens samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv. Playmakeren vælges af den enkelte skole og kan være helt eller delvist finansieret af skolen, forvaltningen centralt eller stillet gratis til rådighed via samarbejde med gruppe af virksomheder / foreninger med lokal forankring.
Hvis de gode visioner om et øget samarbejde mellem folkeskolen og samfundet udenfor skal lykkes, så kræver det nye og konkrete tiltag, som også virksomheder og foreninger kan se sig selv i. At udvikle skolens samarbejde med erhvervs- og foreningsliv kræver en langsigtet indsats, bl.a. via opbygning af personlige relationer og afprøvning af forskellige indsatser og organiseringer.