Tillid også til mennesker med handicap

Socialforvaltningens Center for Handicap har til opgave at tage vare på vore allersvageste medborgere. Det skal skabe værdige og ordentlige livsrammer for de, der ikke kan klare sig uden fællesskabets hjælp. Centeret er præget af stor medarbejderudskiftning og høj kompleksitet i lovstoffet. Der er store problemer med tidsfrister, der ikke overholdes, samt mange fejl og mange klager. Disse forhold skaber øget sagsbehandling og underminerer tilliden mellem system og borger. Ombudsmanden har flere gange påtalt denne situation. denne onde cirkel skal brydes.

Vi skal frigive de ressourcer, der ligger hos de mange kompetente medarbejdere. Alt for mange kræfter er bundet op i bureaukratiske kontrolprocesser. Vi foreslår, at man undersøger muligheden for genindførsel af åbne bevillinger til daglige hjælpemidler (stomiposer, bleer, blodsukker test m.m.) og for en øget brug af ’tro og love erklæringer’ i forbindelse med generhvervelse af større hjælpemidler (kørestole, sengelifte m.m.). Det vil frigive ressourcer hos både borger og myndighed, der kan anvendes mere effektivt andre steder og højne faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen.

Borgeren, de pårørende og personalet på f.eks. bosteder ved ofte selv, hvad der er behov for. Det skal vi lytte mere og bedre til. På den måde kan vi bedre skabe bæredygtige løsninger i samspillet mellem borger, pårørende og personale. Vi foreslår, at man aktivt udforsker muligheder og for øget inddragelse af borger og pårørende på alle niveauer. Ikke mindst fordi dette vil være med til at genetablere tilliden til ’systemet’.