Flere billige ungdoms- og studieboliger i København

Alternativet København vil gerne have en by, hvor der er plads til de mange unge og studerende, som København er beriget med. Københavns Kommune satser på at bygge 6000 nye studie- og ungdomsboliger før 2020. Vi foreslår, at der i 2023 er minimum 18000 flere studie- og ungdomsboliger. Inden 2020 foreslår vi, at forøge kommunens tal til minimum 10000 studie- og ungdomsboliger, da der i 2016 var 9500 unge, som akut manglede boliger, ifølge Dansk Byggeri.
Samtidigt foreslår vi, at der bliver stillet større krav til, hvilken pris der bliver taget for studieboligerne.
Til sidst foreslår vi, at der bliver tænkt på flere kreative og innovative løsninger, så man eksempelvis i langt højere grad bruger tidligere erhvervsbygninger og midlertidige containerboliger