Det faglige relationelle anker - den kontinuerlige og kompetente relation i socialsystemet

Mange borgere tilknyttet det sociale system oplever at blive skubbet mellem forskellige tilbud og institutioner. Det skaber en mangel på kontinuitet og tryghed, hvor tilbagefald kan komme som reaktion på ændringerne i systemet.

Inspireret af kriminalforsorgen mener vi, at borgeren skal have mulighed for at vælge et relationelt anker. Denne skal koordinere, bistå, behandle samt sikre borgeren en fast og stabil relation, der senere følger med ud i egen bolig.

Fokus flyttes fra en hurtig afslutning af borgerens behandlingsindsats til at skabe mulighed for kontinuerlig støtte, indtil borgeren ikke længere oplever behov herfor. Vi ønsker at skabe plads til den langvarige relation med en fagligt kompetent medarbejder fx misbrugsbehandleren, jobcentermedarbejderen, socialpædagogen.

Vigtig er det, at disse er godkendt af de faglige standarter Socialtilsynet har for at sikre højt fagligt niveau. Den faglige medarbejder kan være fra alle regier og følger med over alle regier. De er derudover en faglig støtte for samarbejdspartnerne, da de kan oversætte til borgeren, hvor der ofte i dag miskommunikeres som konsekvens af mangel på tryghed og forståelse.

Formålet er både at hæve det faglige niveau i det relationelle arbejde, som modvægt mod de tilknytningstraumer, der ofte hjemsøger disse borgere, samt at sikre borgeren kontinuitet.