Københavns budget er Københavnernes budget

Borgerbudget er en bred betegnelse for en demokratisk model, hvor borgerne involveres i den politiske proces omkring budgetbeslutninger, hovedsageligt på kommunalt eller lokalt niveau. I et borgerbudget er det optimalt set borgerne, der identificerer, diskuterer og prioriterer dele af det offentlige budget.

Alternativet ønsker at København viser vejen frem ved at indføre et ambitiøst borgerbudgetterings program.

Forslaget går på, at den næste valgperiode bruges på at udvikle et seriøst og sammenhængende program for København, ved at iværksætte en række mindre eksperimenter på udvalgte politikområder og udvalgte lokalområder i byen, og ved at tilpasse lovgivning til formålet.
Målet skal være at et færdigt borgerbudgetterings program bliver implementeret hen mod valgperiodens afslutning i 2021 med bred politisk opbakning.

Vi peger på et par eksempler til mulige mindre eksperimenter, og eventuel nødvendig tilpasning af lovgivningen i andre af gruppens forslag.

Et lokaldemokratisk forum som lokaludvalget eller lignende bør have en central rolle i udviklingen af programmet. Og ikke mindst ønsker Alternativet, at et program udvikles sammen med københavnerne, eksempelvis ved at tage de modeller og metoder i brug, der ligger i forslag 2; Københavnernes Forums, og/eller ved at etablere et såkaldt §17 Stk. 4 udvalg specifikt til formålet.

Borgerbudgettering har vist sig at være en unik tilgang til at skabe større medborgerskab, samfundsengagement og sikre bedre fælles ansvarsfølelse for beslutningerne, reducere afstanden og mistilliden mellem samfundet og beslutningstagerne, og til at skabe de løsninger, som byen og lokalområderne har mest brug for.
Modellen er først kommet til Danmark indenfor de senere år, og indtil videre kun ved mindre eksperimenter i en række kommuner.
Ønsket er, at et borgerbudgetteringsprogram skal udvikles tværpolitisk, da erfaringen viser at sådanne tiltag bliver vanskelige og ofte strander, hvis der ikke er bred politisk opbakning bag idéen.

Vi ønsker ikke at kommunen springer ud i et sådant projekt med bind for øjnene; for al erfaring viser, at iværksættelse af borgerbudgetterings programmer uden afsæt i den enorme internationale erfaring (og den hidtil begrænsede danske ditto), næsten altid mislykkes og skaber negative oplevelser for alle parter.

Det er ikke fordi politikerne eller embedsværket har onde hensigter eller er inkompetente, men folk tættest på problemerne er som regel dem, der har de bedste bud på løsninger. Det er egentlig ganske elementært.

Erfaringen viser, at velforberedte borgerbudgetter har langt større succesrate, end mindre forberedte eksperimenter, der ofte mislykkes. Alternativet København ønsker derfor, at et ambitiøst københavnsk borgerbudget forberedes grundigt, tagende udgangspunkt i den store udenlandske erfaring på området. Alternativet foreslår indførsel af borgerbudgettering i følgende proces:

● Første år: Spørg københavnerne om de ønsker indflydelse på budgettet (det er gjort tidligere, og svaret er ja), og i givet fald hvilken form for indflydelse, eksempelvis ved brug af en af metoderne i forslag 2.

● Andet år: Eksperimenter med lokale borgerbudgetter, eventuelt på på udvalgte områder.

● Tredje år: Tilpasning og udvidelse af borgerbudget eksperimenterne.

● Fjerde år: Implementering af det bedste borgerbudget for københavnerne, for Danmark, som det gode eksempel for verden.

Alt godt
Stine Skot, tovholder på forslaget på vegne af Ny politisk kulturs arbejdsgruppe