Fællesskabspuljen: Naturlige mødesteder

Opbygning af naturlige mødesteder er et medborgerskabsforsøg.
Fællesskabspuljen kan søges af alle Københavnere.
Fællesskabspuljen understøtter naturlige mødesteder og skaber plads til at Københavnerne kan mødes og opholde sig i deres lokalområde.

Ex 1: ryd forhaven og etabler borde/bænke til gavn for naboskabet.
Ex.2: Den lokale købmand indretter forpladsen til lokalhygge.
Særlige midler afsættes til støtte til bottom up aktiviteter

Der er udpræget tendens til, at vi ikke taler så meget med de mennesker, vi bor tæt på og omgiver os med på vores daglige færd.
Hvis flere steder i byen byder op til at mødes og holde en pause sammen vil flere spontane møder få mulighed for at udvikle sig til længere samtaler og invitere til at vi lærer hinanden bedre at kende.
Tesen om det gode medborgerskab er, at jo mere tid vi har brugt sammen des lettere er det at række ud efter hinanden i nød og des sværere er det at pege fingre ad hinanden i modgang.

Vi ønsker et samfund hvor vi kender hinanden og stoler på hinanden. Vi kan hjælpe og aflaste hinanden, bakke hinanden op og give hinanden kærligt modspil.
Det skal dyrkes!

Puljen kan administreres af et lokalt demokratisk forum (ex. Lokaludvalgene) og være et led i en større borgerbudgettering.

Alt godt
Stine Skot