Sociale entreprenører er medskabere af fremtidens velfærd

Københavns Kommune skal gøre det lettere at lave socialt entreprenørskab, hvad enten det er som socialøkonomisk virksomhed, et partnerskab mellem forvaltning og frivillige eller drevet af eksisterende virksomheder.
Vi ønsker, at Kommunen snarest vedtager og implementerer en ambitiøs handlingsplan for socialøkonomi og socialt entreprenørskab:

• Da der ikke må konkurrenceforvrides til fordel for særlige erhvervsgrupper, kan den kommunale støtte f.eks. gå til aktører, som ’gør noget for bydelen’, så fremme af socialt entreprenørskab i bredeste forstand bliver en central ambition i al områdeudvikling i København. Nogle gange vil det føre til etablering af virksomheder, andre gange til ikke-kommercielle initiativer. Men det vil altid føre til menneskeligt entreprenørskab.
• Socialøkonomiske iværksættere skal have særlig fokus i det kommunale erhvervsfremmesystem, og eksisterende tilbud og rådgivere skal kvalificeres til at understøtte denne målgruppe. Målet er, at de sociale entreprenører på sigt integreres og bruger de eksisterende tilbud i erhvervsfremmesystemet, og på denne måde er med til at transformere den brede erhvervsfremmeindsats
• En særlig socialøkonomisk task force oprettes på tværs af de kommunale forvaltninger, og forankret i ØKF. I samarbejde med repræsentanter for SØer og det “almindelige” erhvervsliv, forvaltningsområder og uddannelsesinstitutioner, sikres dynamisk sammenhæng mellem beskæftigelsestiltag (fleksjob, aktivering etc.) og det dobbelte sociale/økonomiske formål, der karakteriserer SØer
• Kommunen skal gå foran med hensyn til sine egne ansatte, som skal have mulighed for kompetenceudvikling og orlov til socialt entreprenørskab
• Hvert magistratsområde udabejder en politik for, hvordan man i højere grad prioriterer SØer som leverandører og partnere for forvaltningen.