Mere gadeidræt og streetsport

Alternativet København foreslår, at vi opfører flere faciliteter til gadeidræt og streetsport. På baggrund af en grundig undersøgelse af, hvor geografisk det giver bedst mening, og hvilke faciliteter der vil gavne lokalområdet og borgerne mest, vil vi opføre mindst 5 nye faciliteter til gadeidræt og streetsport inden 2020. Det kunne eksempelvis være skaterrampe, basketbane, fitnesslegeplads, parkour osv. Opførslen skal ske i tæt samarbejde med lokalmiljøet og borgerne, så det bliver et fælles og involverende projekt. Det skal bl.a. ske ved, at lokalmiljøet og borgere skal være med til at beslutte, hvad der skal være og hvordan det skal se ud.
Til sidst ønsker vi også med opførslen, at der også bliver plads til kunst og kreativitet.