Fleksibel brug af kommunens rum

En af de største udfordringer for sociale aktiviteter og arrangementer, hvor naboer kan lære hinanden at kende, er de manglende fysiske rammer, hvor man kan mødes.
Med Absalon kan man se, hvor meget liv det kan skabe, hvis der er et stort rum, der med et minimum af bemanding kan sætte scenen for interaktion mellem borgere.
Vi mangler forsamlingsrum i byen, og det er hverken økonomisk eller fysisk muligt at lave nye rum til naboskab og fællesskab i lokalsamfundet.
For at give mange flere mulighed for at mødes bør Københavns Kommune gøre det lettere at benytte de mange offentlige bygninger, der er i byen. Skoler, institutioner og andre kommunale bygninger skal udnyttes meget bedre uden for åbningstiden.
Det kræver en udvidelse af den ordning, der i dag gør det muligt at book badmintonbaner og sportshaller.
Vi skal have alle de ledige køkkener, forsamlingsrum og fællessale organiseret digitalt og gjort muligheden for at leje dem meget bedre.