Tilskud til pasning af eget barn tilbage på budgettet

Vi ønsker at forældre i København har et reelt frit valg når det kommer til pasning af deres barn. Vi tror på at forældre vil deres barn det bedste, samt i langt de fleste tilfælde ved hvad der ER barnets bedste, og derfor ønsker vi at give den enkelte familie muligheden for, at passe deres eget barn i hjemlige rammer, uden det går ud over den økonomiske sikkerhed for familien.

I 2014 blev ‘Tilskud til pasning af eget barn’ afskaffet som led i besparelserne på børne- og ungdomsområdet i kommunens budget for 2015. Vi ønsker at få genindført ’tilskud til pasning af eget barn’, som Dagtilbudlovens § 86 giver Københavns kommune mulighed for at tilbyde forældre med småbørn.

Et stigende antal Københavnske forældre ønsker at passe deres egne børn hjemme. Det ønsker vi at imødekomme med dette etårigt tilskud. På den måde gør vi det attraktivt for familierne at blive i byen, vi giver børnene en mulighed for at få en tryg opvækst, samt vi mindsker presset på antallet af pladser i vuggestuer/dagplejer (på Nørrebro er der fx. pt. institutioner med +100 børn på ventelisten). Samtidig er forslaget med til at frigive penge til Københavns kommune, da tilskuddet højst kan udgøre 85% af den billigste nettoudgift i en kommunal institution.

1 Synes om