Øget fokus på energieffektiviseringer og -besparelser

Københavns Kommune skriver i ”KBH 2025 Klimaplanen Roadmap 2017-2020”, at man stadig er et godt stykke fra energisparmålene, og mens der er stort potentiale, er man afhængig er forbrugerne og bygningsejere.
”Reduktioner i energiforbruget udgør kun 7% af den samlede CO2-reduktion, men energibesparelser er samlet set den samfundsøkonomisk absolut billigste måde at sænke CO2-udledningen på. Københavnerne kunne således hvert år spare omkring 500 mio. kr. på varmeregningen, hvis de potentielle varmebesparelser blev gennemført.” [8]

Derfor støttes op om Københavns Roadmap 2017-2020:

  • At energimærkningsordningen udvikles, så kvaliteten forbedres, og det bliver nemmere og billigere at opgradere sit energimærke efter en renovering. Energimærket kan dermed blive et element i værdiansættelse af ejendomme.
  • At der skabes lovgivningsmæssige rammer for at sikre effektiv drift af energianlæg og opfølgning på faktisk energiforbrug
  • En bedre kooperation mellem ejer og lejer, således at begge parter har en interesse i at gennemføre energibesparelser.

Udover ovenstående foreslås at sætte fokus på:

  1. Flere energieffektiviseringer og adfærdsændringer i (små og mellemstore) virksomheder
  2. Udvide rådgivning og kampagner om energibesparelser for alle borgere i København
  3. Undersøge nye former for incitamentorderninger til energibesparelser kombineret med finansieringsmodeller, som også støtter langsigtede investeringer