Lokalområdet løfter sig selv – med lidt hjælp fra kommunen

Vi foreslår, at vægten i udviklingsindsatsen i Københavns lokalområder forskydes fra de nuværende projektindsatser (boligsociale indsatser og områdefornyelse), hvor mål og rammer er sat ud fra politiske ambitioner på Rådhuset, til en strategi med lokalt forankrede eksperimentalzoner for det gode byliv med afsæt i eksisterende lokale økosystemer, og med mål, som følger lokalområdets behov.
Kerneprincipper:
• Langsigtede partnerskaber suppleres af en politisk og forvaltningsmæssig opmærksomhed fra centralt hold på, hvornår der er lokale behov for kortere projekter og aktiviteter, som kan bringe lokalområdet videre
• Bylivsudvikling uden modkrav – Kommunen byder ind som netværkspartner og bidrager med koordinering og ressourcer. Herunder sekretariatsunderstøttelse, så alle har mulighed for at være med – også de ressourcesvage og de travle (børnefamilier og mennesker med et travlt arbejdsliv)
• Tillid – Kommunen skal have tillid til sine partnere, og tro på at tingene vil ske, også selv om de ikke er detaljeret planlagt, og ikke traditionelt styrbare
• Empowerment – Kommunen skal træde et skridt tilbage og bestyrke det, lokalområdet selv kan
• Facilitering – Kommunen skal understøtte og hjælpe med kvalificering af de lokale ressourcer
• Målene skal være både kvalitative og kvantitative og skal kunne forandres undervejs, når virkeligheden ændrer sig.
• Langsomme beslutninger – kommunen skal lade tingene ske i det tempo, som passer til de lokale interessenters liv
• Rammer, forventninger og ressourcer meldes klart ud og holdes.