København som foregangskommune for klimavenligt og bæredygtigt forbrug

Københavnernes CO2-emisioner skal sænkes fra 19 ton om året til under 2 ton i 2050, tråde med videnskabens anbefalinger.
Dette skal bl.a. gøre ved at,

  • Københavns kommune skal sikre opgørelser over Københavnernes reelle CO2-emissioner.
  • Fremme af lokal turisme: partnerskaber med andre kommuner, svenske og tyske kommuner og at fremme nær-turisme, som alternativt til flyrejser
  • Styrkelse af deleøkonomiske initiativer
  • informationskampagne: de fem vigtigste klimatiltag (ud fra hvad der reducere klimaaftrykket mest)
  • 3 Kødfrie dage offentlige arbejdspladser
  • Mål om reduktion af klimabelastning fra fødevare på offentlige arbejdspladser
  • Oprettelse af center for bæredygtigt forbrugt (offentlig-privat partnerskab).
  • Forsøgsordninger med personligt CO2-budget, hvor borgere kan eksperimentere med at leve med et lavt CO2-udslip.