Fri adgang til havnen – for alle

I dag nyder mange at gå en tur langs kajen i København. Problemet er, at mange steder kan man enten ikke passere eller overhovedet komme til, da der er bygget helt ud til vandlinjen/kajen. Det gør at store områder af Københavns havn ligger øde hen og kun kan bruges af få priviligerede.
Vi danskere ejer vandet og landet sammen. Vi bør have lige og fri ret til at gå frit. I Sverige har de Allemansretten, i København bør vi have kajretten.
Det vil skabe en mere harmonisk havnefront, borgerne vil bruge havnen og områderne mere. Det vil invitere til brug og inspirere til aktiviteter og liv.
København er vores, allesammen. Ikke for de få.