Udvikling af ny bemandingsplan – Eksperiment ”sportsravnene”

Grundet stigende utryghed i og omkring nogle sportshaller, foreslår Alternativet København, at kommunen laver en bemandingsplan og ét årigt eksperiment i samarbejde med sportshaller, sports- og idrætsforeninger og naboer. Formålet er at få en form for bemanding i sportshaller, hvor der opleves utryghed. Alternativet København foreslår, at man ikke bruger klassiske vagter, men eksperimenterer med en ”sportsravn” funktion. Denne ”sportsravn” skal udover at være med til at sikre tryghed i hallerne ved en vagt funktion, også have sociale og sportslige færdigheder, så denne person kan bruges som støtte, hjælp og vejledning. Alternativet København forestiller sig, at ”sportsravnene” primært er ved hallerne om aftenen, og er en lønnet stilling.