Bæredygtig ungdom

I Alternativet København har vi et ønske om, at København skal være verdens grønne og bæredygtige hovedstaden. Alle skal være med i kampen for en grønnere by, land og planet. Vi tror på, at i særdeleshed de unge kan være med til at skabe store forandringer og kulturændringer, så vi får en grønnere og mere bæredygtig by, land og planet. Vi foreslår derfor i Alternativet København, at vi laver en kommunal oplysningskampagne, målrettet unge, omhandlende hvordan vi kan leve mere grønt og bæredygtigt. Kampagnen skal blandt andet have fokus på vegetarisme og plantebaseret kost, vaneændringer og grønt iværksætteri.
Kampagnen skal udformes af en gruppe bestående af relevante fagfolk, aktivister og kommunen.
Til kampagnen skal der afsættes 6 millioner(til den nuværende antidiskriminations kampagne bruges 5 mio.), og den skal have en forsøgsordning på et år.